آخرین فعالیت های ما

event

سیستم هوشمند برای موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد باحضور مقامات ارشد حکومت محلی فاریاب مسولین موسسه تحصیلات ع ...

بیشتر بخوانید
event

هیات رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد با برگزاری محفلی به دانشجویان ممتاز لوح سپاس داد.

محفلی که به هم ...

بیشتر بخوانید
event

موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد در سال قبل ساختار اداری خود را بر مبنای نظام آموزش هوشمند ساخته بود، بنابر مشک ...

بیشتر بخوانید
event

حسب لزوم دید رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد محترم محمد خلیل موسوی رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه ت ...

بیشتر بخوانید
Owl Cauosel JS Meanmenu Js