کتابخانه

شماره کود کتاب نام کتاب نویسنده زبان تاریخ انتشار
1 2596 نظام اقتصادی اسلام عمر بن فیحان المرزوقی فارسی 1395
2 2598 علم اصول فقه پوهاند داد محمد نذیر فارسی 1395
3 2603 میراث نظری و تطبیقی محمد ابراهیم بلخی فارسی 1398
4 2604 تاریخچۀ روابط تجاری افغانستان با کشور های خارجی سید عظیم حسینی فارسی 1394
5 2607 شناخت تقلید و اجتهاد در پرتو قرآن و سنت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی فارسی 1388
6 2612 اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث جواد ایروانی فارسی 1384
7 2613 احصائیه و احتمالات نورالله ابراهیمی و میر محمد شاه رفیعی فارسی 1391
8 2608 حقوق مالی محمد جعفر کوهستانی فارسی 1392
9 2599 حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی فارسی 1394
10 2601 پله پله تا قله راشد امان فارسی 1398
11 2615 نحوه اجراآت محاکم ابتدائیه در رسیدگی به قضایای مدنی قضاوتیار اول خان زاهدی فارسی 1398
12 2594 حقوق جزای اختصاصی جلد اول عبدالقادر عوده فارسی 1394
13 2595 حقوق جزای اختصاصی جلد دوم عبدالقادر عوده فارسی 1394
14 2584 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد نهم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
15 2586 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد هشتم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
16 2587 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد هفتم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
17 2588 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد ششم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
18 2589 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد پنجم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
19 2590 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد چهارم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
20 2591 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد سوم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
21 2592 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد دوم محمد اکرام الدین بدخشانی فارسی 1397
22 2593 ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن جلد اول محمد اکرام الدین فارسی 1397
23 2583 سنجش های اقتصادی محبوبه مموزی فارسی 1391
24 2582 اقتصاد صنعتی عبدالرحمن سروری فارسی 1391
25 2581 بودجه دولتی محمد شاه رویایی فارسی 1391
26 2580 حقوق تجارت عبدالحی ناصری فارسی 1391
27 2585 اقتصاد ملی نصیر احمد نادری فارسی 1391
28 2576 سرگردانی مجموعهء طنز فاطمه نیک رسولی فارسی 1391
29 2579 رسمی جریده (قانون جمعیت ها) وزارت عدلیه پشتو و فارسی 1392
30 2578 رسمی جریده (مقررۀ حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی مؤسسات ت.ع) وزارت عدلیه پشتو و فارسی 1386
31 2557 کامل ترین بانک سوالات مدیریتی4500 غلام حسن زاهدی فارسی 1398
32 2556 بانک سوالات مدیریتی 3000 عزت الله توحیدی فرخاری فارسی 1398
33 2558 پارلمان محمد اشرف رسولی فارسی 1388
34 2561 شرح زندگی و کارنامه نذیر قل خان میمنه گی بیژن برناویج فارسی 1398
35 2562 رهنمود علمی جمعیت ها در افغانستان ICNL فارسی 1398
36 2563 منتخبات دیوان ظهیر فاریابی محمد کاظم امینی فارسی 1398
37 2565 قضاء حقوقی - قضائی محمد صدیق ژوبل فارسی 1392
38 2567 خط مشی سیاسی در سیرۀ نبوی منیر محمد غضبان فارسی 1381
39 2569 وظایف مدیران و موفقیت شغلی سید اسمعیل سادات فارسی 1396
40 2570 چالشهای موجود در بخشهای عمده اداری افغانستان محمد ناصر ستانکزی فارسی 1392
41 2571 مدیریت رفتار سازمانی دکتر جمشید آریا داد فارسی 1396
42 2573 رسمی جریده (قانون تشکیل و صلاحیت حارنوالی) وزارت عدلیه پشتو و فارسی 1392
43 02577 شما همان انتخابهایتان هستید آلکساندرا استادارد فارسی 1393
44 2545 فرجام سرمایه داری پیروزی یا فروپاشی یک نظام اقتصادی گروینر فارسی 1386
45 2546 حقوق جزای عمومی افغانستان پوهنمل محمد عارف رضایی فارسی 1393
46 2547 حقوق کار محمد جعفر کوهستانی فارسی 1391
47 2548 نظام اخلاقی اسلام دیپارتمنت ثقافت اسلامی فارسی 1395
48 2575 قانون مدنی افغانستان عبدالرب رسول مشفق فارسی 1391
49 2551 حقوق مالی و بودجه پوهندوی عبدالطیف رحمانی فارسی 1393
50 2552 سفینۀ ادبار عبدالمومن حامد فاریابی فارسی 1398
51 2553 علوم القرآن پوهندوی دکتور عبدالقدوس راجی فارسی 1392
52 2554 آداب نفیسه ابوالارشاد مخدوم عنایت الله فاریابی فارسی 1440?.?
53 2555 رنگهای ادبی حامد فاریابی فارسی 1387
54 2542 تنظیم خانواده در روشنایی اسلام داکتر عبدالرحیم عمران فارسی 1991
55 2543 خانواده و جایگاه زن عبدالواحد ضیاء مبلغ فارسی 1392
56 2537 مدیریت فشار روانی دکتر علی رضائیان فارسی 1391
57 2536 مدیریت رسانه گرت پرایس فارسی 1388
58 2533 روان شناسی عمومی دکتر حمزه گنجی فارسی 1384
59 2534. زنان صحابه مولانا سعید انصاری (رح) هندی فارسی 1390
60 1414 A+ : IT TECHNICIAN SAURABH انگلیسی 2009
61 1415 ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER 2005 NEHA / SUNIL / GEETARTHA انگلیسی 2007
62 1413 A+ : ESSENTIALS SAURABH انگلیسی 2009
63 2527 ADMINISTERING ISA SERVER 2004 PRABHAKAR انگلیسی 2007
64 2528 ESSENTIALS OF WINDOWS NETWORK SANDEEP / GEETARTHA انگلیسی 2007
65 2529 IMPLEMENTING WINDOWS NETWORK AKHILESH / GEETARTHA انگلیسی 2007
66 2530 MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SONI / SANTOSH / PRIYA انگلیسی 2007
67 2531 IMPLEMENTING AND ADMINISTERING EXCHANGE SERVER 2003 RACHNA ALIAS / PRIYA ALIAS / MUKESH ALIAS / انگلیسی 2007
68 2532 LINUX FUNDAMENTALS (RHEL5.0) SAURABH انگلیسی 2009
69 2526 LINUX SYSTEM ADMINISTRATION (RHEL5.0) SAURABH انگلیسی 2009
70 2525 GABA COMPUTER TODAY DANISH NAZIR انگلیسی
71 2524 PSPICE FOR BASIC CIECUIT ANALYSIS JOSEPH G. TRONT انگلیسی 2004
72 2518 MODERN BASIC SCIENCE MRS. SEEMA ZAHID انگلیسی
73 2519 LEARNING THROUGH SERVING CHRISTIAN / PETER / VICKI انگلیسی 2005
74 2520 MATHS PRATICE BOOK REVISE WISE انگلیسی
75 2516 ENJOY AFGHANISTAN I.A.M انگلیسی 2004
76 2517 کلنی راپور سالانه 1393 د افغانستان بانک پشتو-فارسی 1393
77 2521 د اسلامی بانکداری لارشود د افغانستان بانک پشتو 1394
78 2522 STARTING MY OWN SMALL BUSINESS PETER SMITH انگلیسی 2006
79 2523 FLIGHT RICHARD PLATT انگلیسی
80 2514 ACTIVE ENGLISH BOOK 1 D.H.HOWE انگلیسی
81 2513 ACTIVE ENGLISH BOOK D.H.HOWE انگلیسی
82 2515 MY NAME IS CHARLES HARRISON STEINER MELODY SARECKY انگلیسی 1989
83 2502 STRANGE BUT TRUE MC GRAW HILL انگلیسی
84 2503 OCEANS: INTO THE DEEP MC GRAW HILL انگلیسی
85 2505 WHAT IS RECYCLING? MC GRAW HILL انگلیسی
86 2506 PREDICTING THE POWER OF NATURE MC GRAW HILL انگلیسی
87 2507 SOLVING THE PYRAMID PUZZLE MC GRAW HILL انگلیسی
88 2508 ANCIENT GIANTS OF THE FOREST MC GRAW HILL انگلیسی
89 2509 TRAPPED IN TAR MC GRAW HILL انگلیسی
90 2510 A FORCE TO RECKON WITH MC GRAW HILL انگلیسی
91 2511 GROWING GOODS IN A GROWING COUNTRY MC GRAW HILL انگلیسی
92 2512 LIFE IN THE U.S MC GRAW HILL انگلیسی
93 2499 LEADING BY EXAMPLE BOSTON MASSHACHUSETTS انگلیسی 2007
94 2500 MANAGING CHANGE BOSTON MASSHACHUSETTS انگلیسی 2007
95 2498 SETTING THE EAST ABLAZE PETER HOPKIRK انگلیسی 1984
96 2497 THE OTHER SIDE OF ME SIDNEY SHELDON انگلیسی 2005
97 2496 MEMORIES OF THE FORD ADMINISTRATION JOHN UPDIKE انگلیسی 1992
98 2495 The Philosopher MARK ROWLANDS انگلیسی 2003
99 2494 pakistan john king / david st vincent انگلیسی 1993
100 2493 GOD AND THE STATE RAILWAYS PETER USTINOV انگلیسی 1966
Owl Cauosel JS Meanmenu Js