0093799009679 | info@reshad.edu.af

ما صلح می خواهیم!

event

ما صلح می خواهیم!

  • 2021-07-28

گزارش جشنواره اطفال جهان ترک در کشور جمهوری ترکیه به دست چاپ سپرده شد. دانش آموزان لیسه خصوصی رشاد آنادولو با حضور درخشان و پر دست آورد شان در این جشنواره در بین بیشتر از 25 کشور جهان بیرق افغانستان را با افتخار تمام و از عمیق ترین حد احساس به اهتزاز در آوردند. و صلح را اینگونه به جهانیان به معرفی گرفتند

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions